Výchova

Návrat k jeslím

Plně souhlasím s tím, aby stejně, jako mají rodiče možnost dát dítě od určitého věku do mateřské školy, platila tato možnost také pro děti mladší čtyř let.

Homosexualita vzniká výchovou?

Tak tu máme další z desítek studií, které vyvrací, že by sexuální orientace mohla být převážně vrozená. Geny mohou hrát roli nanejvýš (!) 25%. Mnohem víc záleží na tom, co se děje s dítětem před narozením a v jakém prostředí…

Co se můžeme naučit od generace Grétiných obdivovatelů

Margareta Meadová je nejslavnější antropoložkou všech dob. Na konci 60. let se stala mediální hvězdou a všeobecně respektovanou intelektuálkou díky závěrům, které učinila na základě pozorování domorodých kmenů v Tichomoří. Podle Meadové je kořenem všeho zla neuspokojená sexuální potřeba.

Spojené nádoby a cesta do pekel

Jsou to spojené nádoby – neochota respektovat názory druhých vede i k neúctě ke starším a k autoritám. Končí to u faktického rozpadu vzdělávací soustavy, kdy učitelům chybí jakýkoliv respekt a logicky tak děti nemohou nic naučit.

Dětské domovy na okraji zájmu

Pod školním výborem parlamentu existuje totiž podvýbor pro Náhradní výchovnou péči. Napsal jsem se tam, protože jsem to cítil jako dluh vůči bývalé poslankyni Jitce Chalánkové (TOP 09), která v minulém volebním období, jakožto moravská křesťanka, neúnavně hájila biologické rodiny,…

Školství na cestě do pekel

Když jsem chodil do školy, tak tyto „vymoženosti“, jako inkluze, či školský ombudsman neexistovaly. Za to existovaly mnohem účinnější nástroje. Když jsme byli třeba se svým chováním přes míru slušnosti, dostali jsme facku s doporučením abychom si ještě postěžovali, že…