Vymýváním mozků

BBC nesmí informovat o terorismu!

LONDÝN | Ve Velké Británii bylo rozhodnuto v BBC o tom, jak mají novináři informovat o teroristických útocích. Slova „hrůza“ nebo „teror“, jsou od tohoto okamžiku slova zakázaná, a nesmí být použita. Díle je doporučeno, aby se novináři vyhnuli „teroristům…