Zdravotnictví

Ukončení odborných garancí MUDr. Zornitzy Petrovy Markantové pro Lázeňské sanatorium Dr. Peták ve Františkových Lázních

OSTRAVA – FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | MUDr. Zornitza Petrova Markantová oznámila ukončení spolupráce s Lázeňským sanatoriem Dr. Peták ve Františkových Lázních, kdy již není od této chvíle garantem tamní lázeňské terapie za použití molekulárního vodíku, informuje paní doktorka ve své tiskové…

Kvalita i dostupnost zdravotní péče se zhoršuje

Přeji dobrý den, vážené dámy a pánové. Naše zdravotnictví se již delší dobu potýká s velkými problémy, které den co den zatěžují naše nemocné občany. Především nám v nemocnicích chybí zdravotničtí pracovníci všech profesí. V současné chvíli jejich nedostatek ohrožuje…

Jediný, kdo na vše doplácí, je samotný pacient

Vážené poslankyně, vážení poslanci a vážený pane ministře, zdravotnictví se nachází ve stavu, kdy Lékařská komora veřejně přiznává, že není schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče. Tristní nedostatek jak lékařů, tak sester se podepisuje na snížení kvality, dostupnosti, ale i bezpečnosti…

Zdravotnictví nad propastí

Je to jak pozorovat dva různé světy. Ministr zdravotnictví se tváří, jako by české zdravotnictví prožívalo zlaté časy. Kdežto lékaři, zdravotní sestry i všichni, kteří vidí pod pokličku fungování např. nemocnic, mluví o pravém opaku.