Zlín

Rodný dům Tomáše Bati

Ve Zlíně jásají, že se jim podařilo najít fotku domu, kde se narodil legendární podnikatel Tomáš Baťa. Jde vidět, že obyvatelé Zlína jsou velmi hrdí na tuto svoji nedávnou minulost, která vtiskla krajskému městu mezinárodní věhlas.